روستای درازنو: در استان گلستان به دلیل وجود رشته کوه البرز روستا هایی روی این کوه بلند

شکل گرفته است که اگر بر روی یکی از آن ها بایستید احساس میکنید بر روی بام ایران

ایستاده اید. چرا که ارتفاع بالایی دارند و از طرفی چشم انداز زیبایی به سمت دریای خزر دارد

که منظره بسیار زیبا و چشم نوازی را برای مسافران به این روستا ایجاد میکند.

 

روستای درازنو کجاست ؟

این روستا در استان زیبای گلستان و در ۴۰ کیلومتری شهرستان کردکوی در محدوده روستای

بالاجاده قرار گرفته است. این روستا به دلیل موقعیتی که در قله البرز دارد چشم انداز بسیار

وسیعی برای بینندگان ایجاد میکند به گونه ای که تا جایی که چشم میتواند کار کند را ببینید.

 

روستای درازنو چگونه است ؟

خانه‌ های روستایی این ناحیه از استان از کاه گل یا چوب های درختان جنگلی ساخته شده‌ اند

و سقف کانه‌ پوش و تا حدودی شیب‌ داری دارند. خانه‌ هایی که در دامنه‌ کوه های البرز قرار

دارند و به کارت‌ پستال‌ های کوهستانی خیلی شباهت بسیار زیادی دارند. بالکن خانه‌ ها رو به

سطح شیب‌ دار است و می‌ شود آن پایین‌ را از بالکن خانه تماشا کرد. روستای درازنو  برق دارد

و آب روستا هم از چشمه‌ های اطراف تامین می‌شود.