تورنگ تپه: شهر تاریخی گرگان آنقدر مکان های جذاب و دیدنی دارد که با یک روز یا دو روز

نمیتوانید این مکان ها را ببینید چه برسد به اینکه بتوانید از آن ها دل بکنید. این شهر همانطور

که گفته شد تاریخی است و در گذشته مورد توجه پادشاهان برای زمان استراحت بوده که

همین امر سبب شده کاخ ها و خانه هایی با قدمت زیاد ساخته شود که البته برخی از آن ها

امروزه به موزه تبدیل شده اند.

 

تورنگ تپه کجاست ؟

این تپه در استان گلستان و ۱۷ کیلومتری شمال شرقی شهر گرگان واقع شده است. تپه ها

اصولا مکان های مناسبی برای ساخت برج های نگهبانی و یا ساخت قلعه بوده اند مثل قلعه

الموت. قدمت این تپه نیز آنقدر زیاد است که به قبل از میلاد حضرت مسیح میرسد.

 

تورنگ تپه چگونه است ؟

در همسایگی روستایی به همین نام قرار گرفته است و در کنار آن استخر طبیعی آبی به بزرگی

و عظمت آن افزوده است فاصله کم با مرکز استان گلستان نیز دلیل دیگری است که باعث

شده است تا میزان گردشگران منطقه افزایش یابد، هرچند که اکثر باستان شناسان عقیده

دارند که میزان گردشگری به این منطقه در مقایسه با قدیمی بودن و ارزش تاریخی آن بسیار

بسیار کمتر است.