برج المان: هر مکان مهمی برای خود نشانی دارد که با آن شناخته میشود. این مکان ها یا از

روی افراد مشهوری که در آن  منطقه زیست میکردند ایده گرفتند و یا اینکه افراد مسئول بر

اساس تخیل خود دست به ساخت چنین بنا هایی میزنند. شهر های ایران نیز از این قاعده

کلی جدا نیست و دارای مکان های مشهوری برای خود هستند. البته برخی از آن ها نیز به

دلیل شکل خاص خود شهرت ملی یافتند.

برج المان کجاست ؟

این اثر در استان گلستان و ورودی شهر گرگان از سمت کردکوی قرار دارد. چه شما بخواهید از

کمربندی بیرون شهر عبور کنید و چه درون شما این برج را در هر صورت در ورودی شهر خواهید

دید و آنقدر زیباست که میتوان از آن عکس گرفت و در شبکه های مجازی نیز منتشر کرد.

برج المان چگونه است؟

ارتفاع برج گرگان حدود ۵۷ متر بوده که در چهار طبقه یک طبقه در زیر زمین با کاربری بیزینسی و

اداری به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و یک طبقه برای پخت و پز به مساحت حدود ۲۵۰ مترمربع در

ارتفاع ۳۰متری احداث شده است. علاوه بر این یک طبقه رستوران به مساحت ۳۰۰ متر مربع در

ارتفاع ۳۴ متری و همچنین یک طبقه تراس داد که به مساحت ۱۷۰ متر مربع در ارتفاع ۳۸ متری

احداث شده است.